Grafický návrh 3D polepu
Grafický návrh DVD obalu
Grafický návrh letáku
Grafický návrh loga