Grafický návrh

Cieľom školenia je zvýšenie konkurencie schopnosti uchádzačov o zamestnanie, príprava študentov so záujmom o danú oblasť.

Skúsenosti a praktické informácie z Počítačovej grafiky

 • Grafický návrh letáku
 • Grafický návrh letáku
 • Grafický návrh DVD obalu
 • Grafický návrh letáku
 • Grafický návrh letáku
 • Grafický návrh - katalóg cestovnej agentúry
 • Grafický návrh letáku
 • Grafický návrh loga

Osnova školenia je zameraná na zvládnutie základnej problematiky spracovania tlačovín na počítači, teórie farieb, základných postupov tvorby, oboznámenie a zvládnutie profesionálnych grafických programov ADOBE CS4 – Photoshop, Ilustrátor, Indesign, Corel Draw, ale aj voľne dostupných programov ako je GIMP či INKSCAPE. Okrem toho sa prezentujú postupy pri tvorbe základných prvkov firemnej prezentácie:

 • logo
 • pečiatka
 • hlavičkový papier
 • definícia firemných farieb

Absolvent školenia počítačovej grafiky sa oboznámi teoretickými, ale hlavne s praktickými skúsenosťami pri tvorbe reklamy, tlačovín a internetovej prezentácie, s teóriou farebných modulov, s prípravou dokumentov na tlač resp. zverejnenie na internete, získa praktické informácie work-flow výroby reklamy (celkový priebeh od prípravy až po výrobu resp. aplikáciu reklamy).

Faktor prezentácie a reklamy je jedným zo základných prvkov úspechu podnikateľa, firmy či spoločnosti.

Okrem základného cieľa kurzu absolvent kurzu získa rozširujúce informácie s prácou s PC, používaním internetu, používaním systému MS Windows, možností alternatívnych riešení pri práci s PC, možnosť konzultácií pri riešení potrieb súvisiacich s reklamou a prezentácie, odborné poradenstvo týkajúce sa softvérových a hardvérových problémov v rozpätí základného používania PC doma alebo v kancelárii, či možnosť individuálnych konzultácií.

Grafický dizajn - katalóg cestovnej agentúry

Neváhajte ma kontaktovať.Na spoluprácu na Vašom projekte či vízii sa teší a príjemný deň Vám praje