Úprava fotiek, retuš, grafika a dizajn

Úprava, retuš a farebné korekcie FOTOGRAFIÍ

Fotomontáž:

 • Výber objektov z pozadia…
 • Vytvorenie nového pozadia pre objekty …
 • Vytvorenie koláže z viacerých fotografií …

Spracovanie fotografie:

 • Vylepšenie atmosféry…
 • Farebná korektúra …

Retušovanie:

 • Odstránenie vrások, rýh, škvŕn, nežiadúcich liniek …
 • Vyhladenie pokožky
 • Úpravy vlasov – napríklad eliminácia nechceného zakončenia vlasov
 • Odstránenie červených očí a bielenie zubov
 • Vylepšenie postavy, tvarov objektov, perspektívy
 • Odstránenie artefaktov a rušivých elementov …

Dodatočné služby:

 • Vytvorenie digitálnych fotoalbumov
 • Vytvorenie prezentačných fotoalbumov
 • Konverzia RAW súborov do JPEG formátu
 • Príprava fotografie podľa použitia (tlač, web, video)

Návrhy a príprava REKLAMY pre

Web:

 • Návrh grafiky pre internetové stránky
 • Príprava fotografií pre e-shop, prezentáciu
 • Návrh banerov reklám
 • Návrh sloganov a textových reklám
 • Tvorba e-mail prezentácií

Tlač:

 • Návrh a príprava tlačových materiálov…
 • Návrh loga …, design manuálu, firemného letáku …
 • Návrh a príprava obchodných ponúk a prezentácií
 • Návrh sloganov a textových reklám
 • Návrh obalov

Video a multimédiá:

 • Návrh grafiky pre multimediálnu prezentáciu
 • Spracovanie a tvorba videa…

Kreatívna tvorba:

 • Voľná kreatívna tvorba …