Individuálne školenie počítačovej grafiky

Skúsenosti a praktické informácie z
Počítačovej grafiky

Osnova školenia je zameraná na zvládnutie základnej problematiky spracovania tlačovín na počítači, teórie farieb, základných postupov tvorby, oboznámenie a zvládnutie profesionálnych grafických programov ADOBE CS4 - Photoshop, Ilustrátor, Indesign, Corel Draw, ale aj voľne dostupných programov ako je GIMP či INKSCAPE.

 

Kurzy a školenia grafiky na počítači


Okrem toho sa prezentujú postupy pri tvorbe základných prvkov firemnej prezentácie:

  • logo
  • tvorba loga
  • príprava a vyroba pečiatky
  • návrh hlavičkového papiera
  • definícia firemných farieb dizajn manuálu
  • úpravy digitálnych fotografií
  • návrhy a úpravy grafických prezentačných materiálov
Cieľom školenia je zvýšenie konkurencie schopnosti uchádzačov o zamestnanie, príprava študentov so záujmom o danú oblasť.

Absolvent školenia sa oboznámi teoretickými, ale hlavne s praktickými skúsenosťami pri tvorbe reklamy, tlačovín a internetovej prezentácie, s teóriou farebných modulov, s prípravou dokumentov na tlač resp. zverejnenie na internete, získa praktické informácie work-flow výroby reklamy (celkový priebeh od prípravy až po výrobu resp. aplikáciu reklamy).

Faktor prezentácie a reklamy je jedným zo základných prvkov úspechu podnikateľa, firmy či spoločnosti.

Okrem základného cieľa kurzu absolvent kurzu získa rozširujúce informácie s prácou s PC, používaním internetu, používaním systému MS Windows, možností alternatívnych riešení pri práci s PC, možnosť konzultácií pri riešení potrieb súvisiacich s reklamou a prezentácie, odborné poradenstvo týkajúce sa softvérových a hardvérových problémov v rozpätí základného používania PC doma alebo v kancelárii, či možnosť individuálnych konzultácií.

Neváhajte ma kontaktovať.

Na spoluprácu na Vašom projekte či vízii sa teší a príjemný deň Vám praje

Peter Bendl

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť